Infekcija bakterijom Helicobacter pylori nastaje najčešće u djetinjstvu. Kod inficiranih se nalaze individualne razlike u simptomima i posljedicama infekcije. Helicobacter pylori je spiralna bakterija, koja može da opstane u izrazito kiseloj sredini želuca, na temperaturi preko 37 stepeni. Smatra se da polovina svjetskog stanovništva u svom organizmu ima Helicobacter pylori, ali mnogi to ne znaju, zbog izostanka simptoma.

 

Kako se infekcija bakterijom Helicobacter pylori prenosi?

Učestalost infekcije bakterijom Helicobacter pylori zavisi od životnog doba, geografskog područja i socio-ekonomskih uslova. Češće su infekcije u odraslom životnom dobu i porodicama sa lošijim socio-ekonomskim uslovima. Za razliku od razvijenih evropskih zemalja, gdje se od kraja dvadesetog vijeka bilježi pad infekcija, u zemljama u razvoju se i dalje bilježi visok stepen učestalosti infekcije u svim uzrasnim grupama (inficirano je 65% djece adolescentnog uzrasta). Prenošenje infekcije unutar porodice je često, a posebno je sa majke na dijete.

 

Zbog čega Helicobacter pylori infekcija savjetuje oprez?

Infekcija bakterijom Helicobacter pylori je faktor rizika za pojavu čira na želucu. Nema pouzdanih dokaza da infekcija izaziva zdravstvene tegobe kod djece prije pojave oštećenja sluzokože želuca. Prema tome, ispitivanje se sprovodi samo kod djece sa želudačnim tegobama.

 

Terapija se sprovodi u svim slučajevima Helicobacter pozitivnog čira na želucu. Testiranje treba razmotriti kod djece sa neobjašnjivom anemijom, poslije isključenja drugih uzroka, i kod djece kod koje je neko u užoj porodici obolio od karcinoma želuca.

 

Dijagnoza se postavlja na osnovu invazivnih i neinvazivnih dijagnostičkih testova. Invazivni testovi podrazumijevaju endoskopske biopsije i rezervisana su za djecu sa krvarećim čirom. Endoskopska biopsija predstavlja uvođenje endoskopa (aparat sa kamerom na vrhu) u želudac, posmatranje sluznice želuca u potrazi za oštećenjima, i uzimanje uzorka tkiva koji se šalje na dalju analizu. Neinvazivne procedure su urea izdisajni test i detekcija antigena Helicobacter pylori u stolici.

 

Priprema za testiranje

Da bi se povećala preciznost testova na Helicobacter pylori, kod djece treba obustaviti davanje svih antibiotika 4 nedjelje prije testiranja. Dvije nedjelje prije testiranja također treba obustaviti davanje lijekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline. Testovi bazirani na detekciji antitijela na Helicobacter pylori u krvi, pljuvačci i urinu, nisu pouzdani kod djece svih uzrasnih grupa.

 

Šta obuhvata terapija?

Terapija Helicobacter pylori infekcije podrazumijeva primjenu lijekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline i antibiotika u trajanju od 14 dana. Procjena uspješnosti se sprovodi 4 do 8 nedjelja po završenoj terapiji kod sve djece, čak i kod one bez simptoma. Za tu svrhu se koriste neinvazivni testovi.

 

Ukoliko je ovaj test pozitivan, treba uraditi endoskopski pregled sa uzimanjem biopsija želuca, kako bi se utvrdila bakterijska kultura sa antibiogramom, radi određivanja terapije drugog izbora.

 

Brojne studije pokaziju da terapija značajno smanjuje raznolikost crijevne mikrobiote, pri čemu se smanjuje broj dobrih bakterija u crijevima i stvaraju uslovi za rast štetnih bakterija. Rezultati studija ukazuju da se balans crijevne flore ponovo uspostavi tek nakon više mjeseci od primjene antibiotika. Tako da tokom uzimanja terapije tokom 14 dana i 6 nedjelja poslije, neophodno je uzimati Saccharomyces boulardiiradi očuvanja i obnavljanja crijevne flore. Saccharomyces boulardii je probiotska gljivica koja se može uzimati istovremeno sa antibiotikom, spriječava rast loših bakterija u crijevima i time čuva balans crijevne flore.

Bulardi koristi kolačiće kako bi perosnalizovao sadržaje i analizirao posjete. Poštuje pravila politike privatnosti. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close